Programy

Multibody

Obliczenia kinematyki oraz dynamiki układów.

Kinematyka oraz dynamika pojazdów samochodowych.

Obliczanie właściwości dynamicznych pojazdu w oparciu o symulatory.

Procesy produkcyjne

Symulacja procesu spawania różnymi metodami, oparta o MES. Pozwala obliczyć naprężenia spawalnicze, termiczne, rozkład faz materiale i zapobiegać niechcianym odkształceniom.

Symulacja procesów przeróbki plastycznej oparta o MES. Przeróbka plastyczna na zimno i na gorąco. finalna geometria, rozkład faz w materiale, przebieg odkształceń, dobór, symulacja i zużycie narzędzi to tylko część możliwości Simufact Forming.

Symulacja procesów łączenia. Klinczowanie, nitowanie, nitowanie bezotworowe i inne.

Pozwala oszacować możliwość oraz wstępne koszty procesu tłoczenia nowej serii projektowej.

Druk 3D

Symulacja druku 3D w metalu oparta o MES, pozwala obliczyć odkształcenia termiczne, naprężenia resztkowe, dokładny kształt finalnego wydruku. Poprawne wydruki już za pierwszym razem.

Symulacja druku w tworzywach metodą FFF/FDM oraz SLS oparta o MES oraz zaawansowane modele materiałowe z możliwością eksportu historii wytwarzania do środowiska MES.

Optymalizacja topologiczna modeli czyli odchudzanie i wzmacnianie modeli.

Obliczenia strukturalne

Solwer do zaawansowanych obliczeń strukturalnych w zakresie liniowym i nieliniowym. Oryginalna wersja Nastrana od firmy MSC Software.

Rozwiązanie do zagadnień nieliniowych, idealny gdzie pojawiają się duże odkształcenia, nieliniowości geometryczne, materiałowe, a także nieliniowości warunków brzegowych.

Ultraszybkie przygotowywanie modelu obliczeniowego i analiza w zakresie liniowym. Apex pozwala w szybko i łatwo przejść z modelu CAD na zaawansowany model MES z użyciem elementów 0D,1D,2D,3D.

Zaawansowane środowisko do przygotowania modelu obliczeniowego i zaawansowanej obróbki wyników symulacji.

Oprogramowanie do obliczeń zmęczeniowych wraz z integracją z testami zmęczeniowymi.

Rozwiązanie do obliczeń zmęczeniowych dedykowane do elementów gumowych.

Obliczenia CFD

Zaawansowane środowisko do symulacji CFD. Lider w zakresie CFD dla elementów pozostających w ruchu.

Rozwiązanie CFD dedykowane do zaawansowanych symulacji HVAC urządzeń elektronicznych. Bezpośredni import modeli z programów ECAD MCAD. Baza elementów elektronicznych.

Program do symulacji dystrybucji ciepła na płytkach PCB. Pozwala na szybkie zbudowanie modelu płytki PCB i ekspresową symulację w zakresie CFD dla elementów pozostających w ruchu.

Akustyka

Symulacje akustyczne, wibroakustyka, aeroakustyka na podstawie wyników z dowolnego solwera MES i CFD.

Machine Learning CAE

Środowisko do Machine Learningu wykorzystujące techniki AI oraz ML do przyspieszenia i masowej redukcji liczby i czasu obliczeń CAE z wykorzystaniem ROM.

Bazy materiałowe, modelowanie,
zarządzanie projektami

Oprogramowanie do projektowania, wirtualnego badania materiałów oraz sprzęgania tych modeli z obliczeniami CAE.

Platforma do zarządzania danymi materiałowymi, kartami, wynikami fizycznych testów, projektami obliczeń CAE.

Platforma do zarządzania projektami CAD oraz CAE pozwala na łatwe zarządzanie projektami, uruchamianie obliczeń i integracje zadań pomiędzy członkami zespołu.

Zjawiska szybkozmienne

Symulacje procesów szybkozmiennych i silnie nieliniowych jak crash testy, drop testy, ale uderzeniowe, przebicia.

Wirtualne, standaryzowane manekiny do obliczeń MES testów zderzeniowych, analiz wypadków, badań systemów bezpieczeństwa.

Testy ADAS i systemów wsparcia kierowcy

Pozwala na generowanie wirtualnego środowiska w którym będą testowane i programowane systemy i czujniki/sensory/kamery pojazdów automomicznych.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Karol Wesołowski

Software Business
Development Manager

Karolina Wagner

Software Business Support