Programy

Obliczenia strukturalne

Solwer do zaawansowanych obliczeń strukturalnych w zakresie liniowym i nieliniowym. Oryginalna wersja Nastrana od firmy MSC Software.

Rozwiązanie do zagadnień nieliniowych, idealny gdzie pojawiają się duże odkształcenia, nieliniowości geometryczne, materiałowe, a także nieliniowości warunków brzegowych.

Ultraszybkie przygotowywanie modelu obliczeniowego i analiza w zakresie liniowym. Apex pozwala w szybko i łatwo przejść z modelu CAD na zaawansowany model MES z użyciem elementów 0D,1D,2D,3D.

Zaawansowane środowisko do przygotowania modelu obliczeniowego i zaawansowanej obróbki wyników symulacji.

Oprogramowanie do obliczeń zmęczeniowych wraz z integracją z testami zmęczeniowymi.

Rozwiązanie do obliczeń zmęczeniowych dedykowane do elementów gumowych.

Obliczenia CFD

Zaawansowane środowisko do symulacji CFD. Lider w zakresie CFD dla elementów pozostających w ruchu.

Rozwiązanie CFD dedykowane do zaawansowanych symulacji HVAC urządzeń elektronicznych. Bezpośredni import modeli z programów ECAD MCAD. Baza elementów elektronicznych.

Program do symulacji dystrybucji ciepła na płytkach PCB. Pozwala na szybkie zbudowanie modelu płytki PCB i ekspresową symulację w zakresie CFD dla elementów pozostających w ruchu.

Akustyka

Symulacje akustyczne, wibroakustyka, aeroakustyka na podstawie wyników z dowolnego solwera MES i CFD.

Multibody

Obliczenia kinematyki oraz dynamiki układów.

Kinematyka oraz dynamika pojazdów samochodowych.

Obliczanie właściwości dynamicznych pojazdu w oparciu o symulatory.

Zjawiska szybkozmienne

Symulacje procesów szybkozmiennych i silnie nieliniowych jak crash testy, drop testy, ale uderzeniowe, przebicia.

Wirtualne, standaryzowane manekiny do obliczeń MES testów zderzeniowych, analiz wypadków, badań systemów bezpieczeństwa.

Machine Learning CAE

Środowisko do Machine Learningu wykorzystujące techniki AI oraz ML do przyspieszenia i masowej redukcji liczby i czasu obliczeń CAE z wykorzystaniem ROM.

Bazy materiałowe, modelowanie,
zarządzanie projektami

Oprogramowanie do projektowania, wirtualnego badania materiałów oraz sprzęgania tych modeli z obliczeniami CAE.

Platforma do zarządzania danymi materiałowymi, kartami, wynikami fizycznych testów, projektami obliczeń CAE.

Platforma do zarządzania projektami CAD oraz CAE pozwala na łatwe zarządzanie projektami, uruchamianie obliczeń i integracje zadań pomiędzy członkami zespołu.

Procesy produkcyjne

Symulacja procesu spawania różnymi metodami, oparta o MES. Pozwala obliczyć naprężenia spawalnicze, termiczne, rozkład faz materiale i zapobiegać niechcianym odkształceniom.

Symulacja procesów przeróbki plastycznej oparta o MES. Przeróbka plastyczna na zimno i na gorąco. finalna geometria, rozkład faz w materiale, przebieg odkształceń, dobór, symulacja i zużycie narzędzi to tylko część możliwości Simufact Forming.

Symulacja procesów łączenia. Klinczowanie, nitowanie, nitowanie bezotworowe i inne.

Pozwala oszacować możliwość oraz wstępne koszty procesu tłoczenia nowej serii projektowej.

Druk 3D

Symulacja druku 3D w metalu oparta o MES, pozwala obliczyć odkształcenia termiczne, naprężenia resztkowe, dokładny kształt finalnego wydruku. Poprawne wydruki już za pierwszym razem.

Symulacja druku w tworzywach metodą FFF/FDM oraz SLS oparta o MES oraz zaawansowane modele materiałowe z możliwością eksportu historii wytwarzania do środowiska MES.

Optymalizacja topologiczna modeli czyli odchudzanie i wzmacnianie modeli.

Tomografia
komputerowa

Oprogramowanie do wizualizacji, obróbki i analizy skanów dla przemysłowej tomografii komputerowej CT.

Testy ADAS i systemów wsparcia kierowcy

Pozwala na generowanie wirtualnego środowiska w którym będą testowane i programowane systemy i czujniki/sensory/kamery pojazdów automomicznych.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Karol Wesołowski

Software Business
Development Manager

Karolina Wagner

Software Business Support