Loading...

Kolej

Lotnictwo

Motoryzacja

CAE

Kompleksowe projektowanie pojazdów
szynowych dla odbiorców krajowych
i zagranicznych.

Projektowanie, symulacje numeryczne struktur lotniczych, instalacji samolotu oraz oprzyrządowania montażowo-obróbczego.

Projektowanie układów napędowych, jezdnych, nadwozi, wnętrz, instalacji oraz obliczenia symulacyjne i integracja urządzeń.

Sprzedaż oprogramowania CAE do analiz inżynierskich, szkolenia oraz kompleksowa obsługa techniczna.

Kolej

Kompleksowe projektowanie pojazdów
szynowych dla odbiorców krajowych
i zagranicznych.

Lotnictwo

Projektowanie, symulacje numeryczne struktur lotniczych, instalacji samolotu oraz oprzyrządowania montażowo-obróbczego.

Motoryzacja

Projektowanie układów napędowych, jezdnych, nadwozi, wnętrz, instalacji oraz obliczenia symulacyjne i integracja urządzeń.

CAE

Sprzedaż oprogramowania CAE do analiz inżynierskich, szkolenia oraz kompleksowa obsługa techniczna.

Kolej

Lotnictwo

Motoryzacja

CAE

EC ENGINEERING

Jedno z najlepiej rozwijających się biur projektowych w Europie.

Zatrudniamy ponad 150 bardzo dobrze wyszkolonych inżynierów. Uczestniczą oni w projektowaniu najszybszych pociągów w Niemczech, we Włoszech czy w Chinach, a także innych pojazdów m.in.: w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Rumunii i Kanadzie.

Firma posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministra Gospodarki w 2009 roku.

POZNAJ

NASZE
PRODUKTY

POZNAJ

NASZE PRODUKTY

PANTOGRAF TCC30

PANTOGRAF 200EC

PANTOGRAF 120ECI

PANTOGRAF 160ECT

RIDE & CHARGE

TOALETA PRÓŻNIOWA EC VAC