VIRES Virtual Test Drive

Środowisko do testowania pojazdów autonomicznych i systemów wsparcia kierowcy SIL/HIL/DIL

Stwórz wirtualny świat

Vitual Test Drive pozwala stworzyć wirtualny świat, wprowadzić otoczenie, budynki, trasy, tereny zielone, pory dnia, warunki atmosferyczne, pory roku po to by system wyrenderował obraz który posłuży jak dane wsadowe dla czujników, kamer, sensorów, lidarów użytych w realnym pojeździe.

Symuluj dowolne zdarzenia na drodze

Menadżer sytuacji pozwala dodać różne scenariusze sytuacji na drodze takie jak:

  • wymijanie, wyprzedzanie, zajechanie drogi, skręcanie, poślizg i inne
  • wyprzedzanie rowerzysty, awaryjne hamowanie itd.

Przewagą wirtualnego testu jest możliwość wywołania serii scenariuszy także ze sobą połączonych np. wyprzedzanie z awaryjnym hamowaniem spowodowane zajechaniem drogi przez osobę na hulajnodze elektrycznej.

Importuj i definiuj prawdziwe drogi

Program umożlowia zdefiniowanie drug, skrzyżować, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, znaków poziomych i stworzenie wirtualnej trasy z kompletną sygnalizacją po której będzie się poruszał pojazd autonomiczny.

Program pozwala również zaimportować dane nt. dróg zebrane w czasie fizycznego przejazdu testowego.

Otwarte rozwiązania

VIRES pracuje w oparciu o otwarte rozwiązania jak:

  • OpenDRIVE® KTÓRY jest de facto standardem opisu sieci drogowych w symulacji jazdy
  • OpenCRG® który szczegółowo opisuje właściwości powierzchni drogi za pomocą zakrzywionej regularnej siatki
  • OpenSCENARIO
  • OpenSCENARIO® jest standardem opisującym dynamiczną zawartość symulacji jazdy