Analizy dynamiki i akustyki

Oferujemy usługi obliczeniowe w ramach szeroko rozumianej dynamiki strukturalnej. Przeprowadzamy obliczenia zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. W ramach oferowanych usług wyznaczamy charakterystyki dynamiczne obiektów – odpowiedzi częstotliwościowe, postacie drgań własnych. Specjalizujemy się także w symulacji testów zmęczeniowych prowadzonych na stołach wibracyjnych. Wykonujemy obliczenia zmęczeniowe dla obiektów poddanych wymuszeniom losowym oraz deterministycznym sygnałom czasowym.

Prowadzimy obliczenia dla producentów wyposażenia taboru kolejowego – symulacja testu wibracyjnego (wirtualna walidacja) na zgodność z normą EN 61373 oraz obliczenia elementów dla przemysłu motoryzacyjnego pod kątem specyficznych wymagań klienta końcowego.

Jedną z rozwiązywanych przez nas klas problemów są symulacje na potrzeby ekspertyz z zakresu oceny wpływu drgań na budynki i osoby przebywające w budynkach. W ramach symulacji dobieramy parametry oraz weryfikujemy skuteczność mat wibroizolacyjnych.

Dziedziną, w której prężenie się rozwijamy są obliczenia akustyczne metodą elementów brzegowych oraz metodą elementów skończonych. Oferujemy kompleksowe obliczenia dotyczące weryfikacji taboru szynowego pod kątem spełnienia wymagań TSI NOI oraz norm zharmonizowanych. W ramach tych obliczeń wyznaczane są poziomy hałasu w kabinie maszynisty, w przedziale pasażerskim, hałas przejazdu oraz hałas ruszania.

Wykorzystywane oprogramowanie do analiz dynamicznych to m.in.: MSC.Nastran LS-Dyna, Optistruct czy Ansys. Obliczenia akustyczne przeprowadzane są w oprogramowaniu Actran i specjalistycznych programach jak Stardamp.