Rozwój i rozszerzanie zakresu działalności przy zapewnieniu wysokiego poziomu jakości jest ciągłym procesem EC Engineering. Nasze zamierzenia w tym kierunku przedstawiają poniższe dokumenty:

W trosce o właściwe wykonywanie każdego projektu / wyrobu, które zapewnia wysoki poziom jakości oraz spełnienie wymagań stawianych przez Klientów i rynek, w naszej firmie wdrożony został System Zarządzania, zgodny z wymaganiami następujących standardów:

ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania

ISO/TS 22163 – Zastosowania kolejowe – System zarządzania jakością – Wymagania dotyczące systemu zarządzania przedsiębiorstwami dla organizacji kolejowych: ISO 9001:2015 oraz szczególne wymagania dotyczące stosowania w sektorze kolejowym

ISO 3834-2 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych — Część 2: Pełne wymagania jakości

EN 15085-2 – Kolejnictwo — Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych — Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych

Dążymy do tego, aby nasz System Zarządzania spełniał wymagania również innych branż, w których działamy, tj. lotnicza (AS 9100) oraz wojskowa (AQAP 2110).

ISO 9001

Zakres certyfikacji:

Projektowanie pojazdów szynowych oraz układów, zespołów, komponentów i instalacji, obliczanie symulacyjne i integracja urządzeń w branży kolejowej i motoryzacyjnej. Produkcja i serwis komponentów kolejowych.

Wsparcie inżynierskie projektów lotniczych w zakresie projektowania, projektowanie i produkcja konstrukcji stalowych i aluminiowych, części maszyn, oprzyrządowania produkcyjnego.

Dystrybucja, obsługa i szkolenia z zakresu oprogramowania wspomagającego  prace inżynierskie, zarządzanie projektami. Prowadzenie ekspertyz w przemyśle kolejowym, lotniczym, motoryzacyjnym.

ISO/TS 22163

Zakres certyfikacji:

​Projektowanie i rozwój pojazdów szynowych.

Projektowanie, produkcja, rozwój i konserwacja elementów pojazdów szynowych, takich jak pantografy kolejowe, pantografy tramwajowe, toalety próżniowe, podnóżki kolejowe i tramwajowe, wycieraczki pojazdów szynowych, windy, rampy, stopnie, siedzenia.

Grupy produktów: 01 (Nadwozia), 02 (Wyposażenie pojazdu), 04 (Systemy zasilania), 07 (Wnętrza), 13 (Drzwi, wejścia), 17 (Tabor).

ISO 3834-2

Zakres certyfikacji:

​Spawanie konstrukcji stalowych.