Firma EC Engineering uczestniczy w projektach badawczych i rozwojowych dofinansowanych zarówno ze źródeł polskich jak i europejskich.

Od wielu lat korzystamy ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 7 Programu Ramowego, a także z wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.