Actran

Standard w świecie symulacji akustycznych

Oprogramowanie do przeprowadzania multidyscyplinarnych obliczeń z dziedziny akustyki. Program wspiera obliczenia z zakresu akustyki, wibroakustyki oraz aeroakustyki oraz metod SEA.

Pozwala na predykcję hałasu na etapie projektowania poprzez dostępne biblioteki materiałowe, bogaty wybór źródeł akustycznych oraz różnorodność modeli obliczeniowych, aby jak najdokładniej odwzorować naturę zjawisk związanych z akustyką.

Actran – szybkie wprowadzenie

Actran Acoustics

Actran Acoustics to moduł podstawowy rodziny Actran i oferuje szeroki zestaw narzędzi do analizy akustycznej.

Bogata biblioteka materiałów, kompleksowa biblioteka elementów, bogaty zestaw warunków brzegowych, warunków pracy i źródeł pozwalają na symulację propagacji hałasu.

Actran VibroAcoustics

Aby zbadać oddziaływanie drgań strukturalnych z sąsiadującym płynem, konieczne jest modelowanie zachowania akustycznego elementów strukturalnych.

Można to osiągnąć dzięki bogatej bibliotece materiałów Actran, która obejmuje konwencjonalne materiały dla medium akustycznego lub wiskoelastycznego, media porowate lub nieściśliwe, materiały kompozytowe lub aktywne składniki, takie jak ceramika, piezoelektryczna.

Istnieje też możliwość importowania wyników z większości strukturalnych kodów MES jak, Nastran, Ansys, Abaqus, LS-Dyna, Maxwell Mechanical czy też multibody jak Adams.

Actran Aeroacoustics

Actran AeroAcoustics to moduł, który oferuje zaawansowane możliwości przewidywania dokładnego i wydajnego generowania hałasu w nieustalonych przepływach turbulentnych.

Wyniki symulacji przepływu przeprowadzonej za pomocą programów CFD, takich jak SC / Tetra ™, Fluent ™, Star-CD ™, StarCCM + ™, Powerflow ™, OpenFOAM ™ i innych są wykorzystywane przez Actran AeroAcoustics do obliczania hałasu aerodynamicznego.

Następnie oblicza się propagację akustyczną z tych źródeł aerodynamicznych, aby wygenerować wyniki czysto akustyczne, takie jak poziom hałasu i kierunkowość.

Actran SNGR

Pozwala na użycie wyników analizy CFD przepływu ustalonego z takich solwerów jak m.in. Fluent, StarCCM+, OpenFOAM, PowerFLOW, ST/Tetra.

Actran SEA

Metoda statystycznej analizy energii to rozwiązanie do badania propagacji hałasu i wibracji w dużych modelach na średnich i wysokich częstotliwościach. System globalny zostaje zredukowany do zestawu połączonych podsystemów, następnie obliczany jest bilans energetyczny między nimi.