FTI FormingSuite

Narzędzie optymalizacji process formowania blach

Kosztorysowanie, planowanie i optymalizacja

  • Pozwala oszacować koszty materiału oraz odnaleźć możliwe oszczędności
  • Umożliwia optymalizację produktu i minimalizowanie odpadów w procesie produkcji
  • Doskonałe narzędzie do planowania procesu tłoczenia

Symulacja procesu i analiza defektów

  • Identyfikuje potencjalne miejsca pęknięć, zmarszczeń oraz pocienienia materiału
  • Pomaga rozwiązać problemy produkcyjne związane z m.in. doborem materiału czy kształtem elementu

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Karol Wesołowski

Software Business
Development Manager

Karolina Wagner

Software Business Support