Profesjonalne wdrożenia oprogramowania symulacyjnego

Jako biurowe projektowe o doświadczeniu globalnym z różnych branż oferujemy profesjonalne usługi wdrożeniowe w zakresie oprogramowania do symulacji inżynierskich.

Dzięki usłudze wdrożenia klient nie tylko poznaje oprogramowanie, ale również uczy się jak poprawnie symulować zjawiska specyficzne dla jego branży.

Jeśli:

 • obliczenia związane z projektem muszą sprostać wymaganiom stawianym przez normy,
 • do przeprowadzenia obliczeń niezbędne okaże się przygotowanie danych materiałowych lub parametrów procesów,
 • kluczowe okaże się skalibrowanie modelu obliczeniowego z fizycznym testem,

to w ramach usługi wdrożeniowej nauczymy Cię jak to poprawnie zrobić.

Wdrożenia symulacji CAE

Jeśli Twoja firma zamierza wkroczyć w dział symulacji inżynierskich (obliczenia wytrzymałościowe, zmęczeniowe, kinematyczno-dynamiczne, akustyczne, CFD, crash testy, drop testy) pomożemy w:

 • doborze i instalacji odpowiedniego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
 • nauczymy Cię obsługi oprogramowania na Twoim realnym projekcie,
 • nauczymy Cię poprawnie modelować zjawiska które zamierzasz badać,
 • jeśli zajdzie potrzeba wykonania pomiarów laboratoryjnych lub testów rzeczywistych możemy je dla Ciebie wykonać, a także nauczyć jak je przeprowadzać.

Wdrożenia symulacji procesów produkcyjnych

Doskonale wiemy że symulacje inżynierskie nowych produktów, a symulacje wykonania i wytworzenia zaprojektowanych modeli to dwie różne historie, które wymagają dużego doświadczenia (zwłaszcza symulacje procesów produkcyjnych).

Jeśli zauważyłeś, że produkcja nowego wyrobu wymaga serii kosztownych testów lub uruchomienie nowej serii produkcyjnej nie spełnia oczekiwań biznesowych przez:

 • zbyt wysokie koszty,
 • długi czas cyklu produkcyjnego,
 • nadmierne zużycie materiału, narzędzi, energii,
 • dużej ilości wyrobów niespełniających wymagania jakościowe,

oznacza to, że uzasadnione staje się przeniesienie fazy testów z warsztatu  rzeczywistego do wirtualnego.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszej firmy, a także współpracy z specjalistami polskich uczelni  technicznych prowadzimy wdrożenia oprogramowania symulacyjnego dla branż z związanych z:

 • kuciem, walcowaniem, formowaniem na zimno i gorąco
 • tłoczeniem w blachach
 • spajaniem poprzez spawanie, zgrzewanie, nitowanie, klinczowanie
 • regeneracją przez napawanie,
 • drukiem 3D w metalu: spiekanie proszku oraz napawanie (Powder Bed Fusion oraz Direct Energy Deposition)
 • drukiem 3D w tworzywach (FFF/FDM oraz SLS)