Rozwój komponentów

Innowacja i rozwój technologiczny to jedna z kluczowych wartości firmy EC Engineering, która postawiła na rozwój i wprowadziła na rynek własne produkty w szeroko rozumianej branży transportowej. Powołany do realizacji tego typu projektów Dział Komponentów, zarządza produktami od fazy rozwoju, przez prace badawcze, analizy patentowe, optymalizację części pod kontem produkcyjnym po wdrożenie produktu do produkcji seryjnej.

Trzonem działu komponentów jest wykwalifikowana i silnie zmotywowana grupa inżynierów. Ludzie ci łączą w sobie wyspecjalizowaną wiedzę inżynierską oraz kreatywność i otwartość na nowe technologie, dzięki czemu nasze produkty są funkcjonalne, zoptymalizowane pod kątem produkcyjnym oraz charakteryzujące się nowoczesnym designem.

Dział komponentów realizuje również projekty i dostawę komponentów na zlecenie klientów zewnętrznych. Wykonujemy kompleksowo projekty produktów na indywidualne zamówienie wg specyfikacji i wymagań klienta końcowego. Naszym nadrzędnym celem każdego z projektów jest terminowa realizacja zlecenia spełniająca wymogi jakościowe klienta.

Projekt

Dział komponentów podchodzi kompleksowo do realizacji powierzonych projektów. Od fazy ofertowania i wstępnej koncepcji do dostawy gotowego komponentu. Do każdego projektu powoływany jest zespół projektowy w zależności od specyfikacji. Doświadczony dział projektowy dba o rozwój produktu od fazy koncepcji do fazy wypuszczenia zwalidowanej dokumentacji produkcyjnej. Wszystkie rozwiązania techniczne potwierdzone są obliczeniami wytrzymałościowymi, przez co jesteśmy pewni naszych rozwiązań. W przypadku bardziej zaawansowanych obliczeń, wymagających zastosowania specjalistycznego oprogramowania,  wspieramy się wewnętrznym działem obliczeniowym.

Dodatkowo w kompetencjach działu znajduje się projektowanie schematów elektrycznych i systemów sterowania. Kadra inżynierów elektryków przygotowuje projekt instalacji elektrycznej zgodnych ze standardami i wymogami klienta. Automatycy i programiści są w stanie zaprojektować dedykowany sterownik oraz oprogramowanie sterujące uzupełniające działanie produktu. Wszystkie projekty prowadzone są pod nadzorem biura zarządzania projektami PMO, co gwarantuje przejrzystość prac oraz wysoki standard zarządzania. W fazie projektowania inżynierowie pracują ściśle z rzecznikiem patentowym aby zaproponować rozwiązania nieszablonowe, które niejednokrotnie stają się patentem firmy.

Prace badawcze

Z racji iż większość projektów wykonywanych przez dział komponentów ma status elementów produkowanych seryjnie, musimy być pewni zastosowanych rozwiązań. Każdy komponent w fazie końcowej projektu objęty jest programem testów i badań, który ma na celu potwierdzenie obliczeń symulacyjnych i sprawdzenie funkcjonalności zaproponowanego rozwiązania. Każdy program testowy obejmuje testy zdefiniowane w specyfikacji klienta oraz plan testów sporządzony przez konstruktorów. Rezultatem wykonanych testów jest faza walidacji produktu oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do późniejszej certyfikacji produktu. Inżynierowie analizują wyniki i optymalizują konstrukcję pod kątem poprawy funkcjonalności i modyfikacji zastosowanych rozwiązań.

Certyfikacja i dokumentacja

Proces prowadzenia projektów firmowych potwierdzony jest certyfikatem IRIS, który definiuje współpracę z klientem na wysokim poziomie oraz gwarantuje wysoki standard prowadzenia projektów. Z racji iż większość komponentów związanych jest z branżą kolejową to wymagają one sporządzenia dokumentacji projektowej świadczącej o niezawodności produktu, o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa stosowania. Wewnątrz działu posiadamy specjalistów odpowiedzialnych za sporządzenie analiz RAMS dotyczących bezpieczeństwa systemów, ich podatności na utrzymanie, serwisowanie oraz niezawodność. Analiz LCC związanych z charakterystyką każdorazowych kosztów związanych z cyklem życia produktu ( kosztów nabycia, kosztów posiadania, kosztów likwidacji, …). Z racji, iż dostarczane produkty realizowane są w sposób kompleksowy, wyposażone są w elementy elektryczne czy automatykę przemysłową, wykonujemy również dokumentację SIL, związaną z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa dostarczanych przez nas komponentów.

Wdrożenie produkcyjne

Ostatnim etapem każdego projektu jest aktywny udział inżynierów konstruktorów w procesie optymalizacji części mechanicznych pod kątem kosztów i czasochłonności wykonania oraz wdrożenie produktu do produkcji seryjnej. We współpracy z pracownikami zakładu produkcyjnego definiowane są procesy produkcyjne oraz dodatkowe oprzyrządowanie produkcyjne. W ramach wdrożenia przygotowywane są projekty oprzyrządowania produkcyjnego zgodnie z zasadami Lean Manufacturing, obowiązującymi w zakładzie. Efektem projektu wdrożeniowego jest wypracowanie optymalnego procesu produkcyjnego, który pozwala na zbudowanie produktu z zapewnieniem odpowiedniej jakości i standardów jego wykonania.