Projektowanie: KOLEJ

Firma jest gotowa dostarczyć kompletne projekty lub dowolne części składowe projektów pojazdów szynowych, w tym:

 • opracowanie dokumentacji technicznej wymaganej w postępowaniach przetargowych,
 • stworzenie koncepcji pojazdu, w tym zewnętrznej i wewnętrznej koncepcji stylistycznej,
 • wybór kluczowych komponentów i kluczowych dostawców oraz negocjacje,
 • integracje mechaniczne i elektryczne elementów pojazdu,
 • szczegółowy model 3D pojazdu,
 • pełen zakres obliczeń CAE i obliczeń analitycznych,
 • tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej 2D,
 • opracowanie pełnej dokumentacji elektrycznej – wysokiego i niskiego napięcia,
 • kompletny projekt wózków,
 • wykonanie dokumentacji technologicznej według możliwości produkcyjnych klienta,
 • opracowanie dokumentacji narzędzi spawalniczych i montażowych,
 • analiza RAMS / LCC,
 • analiza bezpieczeństwa pożarowego,
 • analiza SIL,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych.

Dodatkowe kompetencje: projekty modernizacji pojazdów rożnego typu, wszelkie analizy związane z konstrukcją pojazdów szynowych, tworzenie dokumentacji utrzymania pojazdów, wsparcie podczas homologacji.