Siedziba główna – Centrum projektowe

EC ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków

tel.: +48 12 341 89 00
e-mail: office@ec-e.pl

KRS: 0000226786    
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 9452024653

Kapitał zakładowy: 1 005 000 PLN

Zakład Produkcyjny w Krakowie

32-003 Podłęże 659

tel.: +48 532 518 839
e-mail: office@ec-e.pl

Zapytania ofertowe

tel.: +48 12 341 89 61
e-mail: sale@ec-e.pl

Zakład Produkcyjny w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 773 95 00
​e-mail: office.mielec@ec-e.pl

Zapytania ofertowe / Technolog ofertowy

tel.: +48 17 773 95 10
e-mail: rfi@ec-e.pl