Siedziba główna – Centrum projektowe

EC ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków

tel.: +48 12 341 89 00
e-mail:

KRS: 0000226786    
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 9452024653

Kapitał zakładowy: 1 005 000 PLN

Zakład Produkcyjny w Krakowie

Zakład Produkcyjny w Mielcu