Zarządzanie projektami

W strukturze organizacyjnej EC Engineering od kilku lat z powodzeniem działa Biuro Zarządzania Projektami (PMO). Tworzy go zespół Kierowników Projektu, doświadczonych w realizacji dużych, międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektów. Skala zarządzanych przedsięwzięć obejmuje projekty osiągające budżety 100 tys. godzin i kilkanaście milionów euro. Głównym celem stawianym przed zespołem PMO jest realizacja przedsięwzięć z satysfakcją dla naszych klientów w założonym budżecie, na czas i przy wysokiej jakości.

Do efektywnego zarządzania projektami wykorzystywane są dedykowane (np. MS Project, Wayman, Plan de Campaign) oraz tradycyjne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

Główne obszary pracy Kierowników Projektu to:

Planowanie – wykorzystanie dedykowanych i nowoczesnych narzędzi i systemów, pozwala na zoptymalizowanie czasu przygotowania planu i ułatwia jego modyfikację.

Nadzór – odbywa się nie tylko poprzez weryfikację danych z dedykowanej aplikacji, ale także poprzez spotkania projektowe i przeglądy z udziałem klienta.

Ryzyko – rozumiane inaczej jako szanse i zagrożenia jest bardzo ważne z punktu widzenia realizowanych projektów. Autorski cykl „Ryzykownych spotkań” pozwala na efektywne zarządzanie niepewnymi zdarzeniami.

Komunikacja – jasna i zrozumiała komunikacja to jeden z kluczowych czynników sukcesu projektów. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowych projektach zespół PMO potrafi z łatwością zrozumieć wymagania klienta i przedstawić je zespołowi.

Finanse – cele biznesowe są nieodłącznym elementem każdego projektu. Kierownicy Projektów przy wsparciu systemów informatycznych mają dostęp do bieżącej informacji o kondycji finansowej projektów wraz z prognozami finansowymi pozwalającymi na podejmowanie trafnych decyzji.