Analizy przepływów i termiczne

Analizy przepływów

W ramach naszych usług, oferujemy szeroko rozumiane obliczenia przepływów z wykorzystaniem metod Obliczeniowej Dynamiki Płynów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD). Wykonujemy obliczenia przepływów ustalonych oraz nieustalonych, w przestrzeni otwartej oraz w przestrzeni zamkniętej, z powierzchnią swobodną, z uwzględnieniem przepływu energii bądź mieszaniem faz oraz szereg innych.

Przykłady zastosowań naszych obliczeń z zakresu CFD to m.in.:

 • Obliczenia aerodynamiczne.
 • Obliczenia spadków ciśnień.
 • Analiza dystrybucji powietrza i energii w układach klimatyzowanych i wentylowanych.
 • Analizy układów dolotowych, wydechowych, hydraulicznych, itp.
 • Optymalizacja geometrii kanałów powietrznych.
 • Analizy mieszania faz (CO2, wilgotność) w układach klimatyzowanych i wentylowanych.

Jako firma mocno związana z przemysłem kolejowym specjalizujemy się w obliczeniach przepływów dotyczących taboru:

 • Obliczenia układów klimatyzacji i wentylacji na zgodność z normami EN 14750, EN 14813, EN 13129.
 • Obliczenia aerodynamiczne współczynników aerodynamicznych w celu wyznaczenia stabilności pojazdu na szlaku, zgodnie z EN 14067-6.
 • Obliczenia aerodynamiczne przejazdu przez tunel.
 • Obliczenia aerodynamiczne na zgodność z wymaganiami TSI – oddziaływanie taboru na otoczenie.

Analizy termiczne

Posiadając szeroki wachlarz narzędzi do przeprowadzenia strukturalnych analiz termicznych (MSC.Patran, MSC.Nastran, OpenFOAM, HyperWorks), przeprowadzamy analizy termiczne dla stanu ustalonego oraz zmienne w czasie. Zakres analiz obejmuje m.in:

 • Wyznaczanie rozkładu temperatur w strukturze.
 • Obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej.
 • Optymalizacja geometrii ze względu na przepływ energii (minimalizacja strat cieplnych, maksymalizacja wydajności energetycznej).
 • Wyznaczenie naprężeń termicznych dla konstrukcji w stanie ustalonym oraz w odpowiedzi na szok termiczny.