Analizy multibody

W ramach obliczeń dynamiki bryły sztywnej nasza firma oferuje analizy kinematyki i dynamiki maszyn i mechanizmów przemysłowych oraz pojazdów drogowych i szynowych. Wykorzystując metodą układów wieloczłonowych (ang. multi-body) oraz metody analityczne rozwiązujemy problemy związane z określeniem układu kinematyki projektowanych mechanizmów i urządzeń spełniające wymagania wynikające z charakteru pracy danego urządzenia.

Wykonujemy analizy dynamiki mechanizmów w celu określenia dynamicznych obciążeń działających na elementy układu kinematycznego danego urządzenia. Charakter i wartość poznanych obciążeń pozwala na optymalizację konstrukcji pod względem poziomu wytrzymałości oraz masy urządzenia.

Jako firma specjalizująca się w analizach dla przemysłu kolejowego, oferujemy szeroki zakres analiz związanych z tematyką dynamiki pojazdów szynowych, w zakresie taboru pasażerskiego jak i towarowego oraz tramwajów. W ramach tych analiz wchodzą m. in.:

  • Symulacje dynamiki pojazdu przed dopuszczeniem do ruchu wg wytycznych TSI oraz norm i dokumentów technicznych m. in.:  EN 14363, EN 15827, ERRI B176, EN 15686, EN15687, ERRI B55 RP8, UIC-518.
  • Analiza komfortu pasażerów z uwzględnieniem procedur opisanych w dokumentach normatywnych takich jak EN 12299, ISO 2631-1, ISO 5349-1, VDI 2057-1, VDI 2057-2, ISO 2631-4, UIC-513.
  • Analizy wpływu wiatrów bocznych na bezpieczeństwo jazdy wg EN 14067-6.

Obliczenia dynamiki (zarówno mechanizmów jak i pojazdów) realizujemy przy wykorzystaniu środowisk programów SIMPACK oraz Adams. W swojej pracy wykorzystujemy również szereg autorskich narządzi, programów oraz arkuszy kalkulacyjnych, stworzonych i rozwijanych na potrzeby konkretnych zadań projektowych.