Material Center

Platforma do zarządzania i integracji danych oraz baz materiałowych

Platforma wymiany danych

Material Center pozwala uruchomić platformę do zbierania i udostępniania użytkownikom informacji nt.

  • kto dostarcza dany materiał,
  • charakterystyki materiału (karty materiałowe, krzywe, dostępność, mikrostruktura, badania),
  • wyników testów i walidacji jakie zostały przeprowadzone na danym materiale,
  • projektów CAD i CAE w których materiał został użyty.

Zarządzanie projektami CAD i CAE

Material Center pozwala zintegrować dane jakie zostały zebrane platformie i użyć ich w programach typu CAD, CAE, importować/eksportować do rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych.

Z poziomu MC użytkownik może również stworzyć nowe projekty CAE/CAD bez potrzeby uruchamiania zewnętrznych pre-post procesorów.

Bazy Materiałowe

Oprócz standardowo zaimplementowanych danych użytkownik może sam wprowadzić różne informacje nt. danego materiału.

MSC Software oferuje również obszerne pakiety tzw. databanki z gotową bazą zawierającą tysiące rekordów. W skład tych baz wchodzą bazy od różnych dostawców:

  • MIL-HDBK-17 Composites Databank
  • NCAMP Composites Databank
  • MMPDS Metals Databank
  • JAHM Temperature-Curves Databank
  • Machine Design’s Materials Selector Databank