Simufact Forming

Symulacja procesów kuźniczych

Symulacja procesów:

 • kucia matrycowego i swobodnego
 • walcowania
 • tłoczenia
 • gięcia
 • okrawania
 • wyciskania
 • nitowania
 • obróbki cieplnej
 • chłodzenia

Z użyciem naszego rozwiązania można uzyskać następujące dane:

 • geometria finalnego wyrobu
 • zmiany temperatur w trakcie trwania całego procesu
 • przebieg odkształceń
 • rozkład naprężeń
 • płynięcie materiału
 • określenie miejsc, w których może dojść do nieciągłości materiału
 • lokalizacja zakuć
 • siły niezbędne do przeprowadzenia procesów
 • dobór i symulacja narzędzi

Simufact Forming umożliwia analizę procesów na zimno i na gorąco, a także poza analizą samych procesów kształtowania bierze pod uwagę zużycie narzędzi.

Główne cechy Simufact Forming to:

 • ​prosty, intuicyjny interfejs użytkownika
 • rozwiązanie szeroko stosowane w przemyśle oraz na uczelniach i w instytutach
 • Jako jedyny na rynku Simufact pozwala na wykorzystanie metody elementów skończonych oraz objętości skończonych. Stosując tą drugą metodę czas obliczeń można skrócić 10-krotnie​

Korzyści:

 • redukcja kosztów poprzez szybszy i bardziej efektywny proces wdrożenia
 • zwiększona stabilność procesów
 • wirtualna weryfikacja poprawności kształtu narzędzi oraz parametrów procesu
 • zwiększona żywotność narzędzi
 • lepsze wykorzystanie maszyn
 • rozszerzenie spektrum oferowanych produktów – wytwarzanie bardziej skomplikowanych detali