Digimat

Symulacja i projektowanie materiałów kompozytowych

Digimat to innowacyjna i kompleksowa platforma do symulacji liniowego i nieliniowego zachowania materiałów wielofazowych i kompozytowych oraz analizy wpływu ich mikrostruktur na właściwości.

Digimat – narzędzie inżynierii materiałowej

Pozwala między innymi na:

 • Badanie i przewidywanie właściwości szerokiej gamy materiałów kompozytowych
 • Projektowanie oraz produkowanie nowoczesnych i wysokowydajnych elementów z kompozytów
 • Minimalizować wagę, koszty i czas wprowadzania na rynek zoptymalizowanych produktów końcowych wykonanych z materiałów kompozytowych
 • Poprawę wyników analiz MES poprzez uwzględnienie wpływu procesu produkcyjnego
 • Ograniczyć testy materiałowe oraz skrócić etap prototypownia

MF i FE – Projektowanie materiałów

Dzięki Digimat MF oraz FE możesz zaprojektować swój materiał, sprawdzić w skali mikro jego właściwości, parametry i zachowania w różnych warunkach obciążeniowych, a następnie przy użyciu techniki homogenizacji oraz komórki reprezentatywnej RVE wyeksportować parametry struktury i użyć w obliczeniach makro na obiektach zbudowanych z wybranego materiału.

Analiza w Digimacie FE umożliwi sprawdzenie naprężeń czy odkształceń nie tylko w całej kostce RVE, ale nawet na pojedynczym włóknie w materiale! Żadne inne narzędzie nie pozwala na tak dokładną analizę mikrostruktury kompozytu.

MX – Material eXchange – Baza materiałów oraz Inżynieria odwrotna

Digimat MX jest wbudowaną bazą modeli mikromechanicznych materiałów kompozytowych oraz wyników badań eksperymentalnych.

Dostawcami informacji są instytuty badawcze oraz niezależne ośrodki badawcze, producenci materiałów kompozytowych m.in. Sabic. DSM, DuPont Radici, Solvay, Markforged i wielu innych.

MX umożliwia również inżynierię odwrotną (Reverse Engineering). To narzędzie parametryzuje zakładany modelu materiałowy na podstawie zaimplemetowanych danych eksperymentalnych. Zoptymalizowany model odpowiadający dokonanym pomiarom można następnie użyć do dalszych obliczeń.

Digimat MX jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami Digimata

MS- Multiscale Solution – Wpływ procesu wytwarzania | Injection molding

Digimat MSsłuży do projektowania elementów ze wzmacnianych tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo.

MSpoprzez analizę procesu wytwarzania umożliwia uwzględnienie jeszcze na etapie projektowania wpływu rozkładu i ułożenia włókien w materiale, a dzięki temu określenie parametrów elementu końcowego z najwyższą dokładnością.

Digimat MS współpracuje z wieloma programami do symulacji procesu formowania wtryskowego m.in.: Moldex3D (BLM & eDesign), Moldflow (3D & Mid-plane), SIGMASOFT, 3D TIMON i inne.

Sprzężenie danych pełnej historii wytwarzania (orientacją włókien, zmian w strukturze) z modelem materiałowy z Digimata oraz modelem MES pozwala przeprowadzić dokładną analizę strukturalną projektowanego elementu (wspierane solwery: Marc, Natran, LS-Dyna, Ansys i inne)

Digimat RP jest szeroko stosowanym narzędziem w branży automotive, m. in. w procesie zastępowania komponentów metalowych – ich lżejszą wersją wykonaną z tworzyw (Metal replacing)

MS dla AM – kompozyty drukowane 3D

Moduł Digimat MS pozwala również na projektowanie i analizowanie elementów kompozytowych wykonanych w technologii druku 3D.

Zastanawiasz się, czy drukowany element spełni zakładane wymagania wytrzymałościowe? Przeprowadź analizę MES tego elementu – dzięki uwzględnieniu parametrów materiałowych filamentu i wzmocnienia oraz ścieżki druku (gcode), możesz z pełną dokładnością walidować i testować swoje komponenty.

Digimat MS oprócz procesu FFF i FDM wspiera również najnowszą technologię druku z włóknem ciągłym CFF opracowaną przez firmę Markforged.

Digimat umożliwia także symulację samego procesu druku 3D, tj analizę termomechaniczną oraz zmian strukturalnych w czasie procesu druku i ich wpływ na właśiwości mechaniczne finalnego wyrobu.

VA – Wirtualne laboratorium

Digimat VA pozwala skrócić czas rzeczywistych testów nowo opracowywanych materiałów nawet 3 krotnie!

Digimat VA posiada zestaw narzędzi które w pełni zastępują testy wykonywane
w laboratorium pomiarowym.

Digimat VA pozwala skrócić maksymlanie czas wprowadzenia nowego materiału, a co za tym idzie – koszty związane przygotowaniem próbek i wykonaniem serii pomiarów.

CAE – Wieloplatformowość MES

Digimat CAE/MAP pozwala na sprzężenie wyników Digimata z symulacjami większości programów MES dostępnych na rynku :

 • Nastran
 • Marc
 • Ansys
 • Abaqus
 • LS-Dyna
 • Optistruct
 • Radioss
 • PAM-Crash

Dla kogo Digimat?

Digimat uzupełnia lukę między dostawcami materiałów, a producentami wyrobów wykonanych z kompozytów, przeznaczony jest dla:

 • producentów materiałów kompozytowych
 • producentów elementów wykonanych z kompozytów
 • inżynierów projektujących elementy zbudowane z materiałów kompozytowych
 • uczelni, jednostek badawczych zajmujących się materiałami kompozytowymi