ProCAST

Symulacja procesu odlewania

Dzięki oprogramowaniu do symulacji odlewania ProCAST, możesz z sukcesem odlewać swoje części za pierwszym razem – dotrzymując terminów i nie marnując pieniędzy na złomowanie części lub przeprojektowania. ProCAST kompleksowo obsługuje większość stopów i procesów odlewniczych, takich jak:

 • wysoko i nisko ciśnieniowe odlewanie,
 • odlewy piaskowe, grawitacyjne obudów oraz zalewanie form,
 • odlewanie w technologii wosku traconego oraz sokrupowe,
 • odlewanie traconej pianki oraz formowanie wirowe,
 • odlewanie ciągłe.

W trakcie procesu napełniania lub krzepnięcia części mogą pojawić się wady odlewnicze. Dzięki symulacji w ProCAST możliwe jest przewidywanie tych niedoskonałości oraz wspieranie w tworzeniu optymalnej, wolnej od wad formy gotowej do produkcji. Klienci od dziesięcioleci polegają na oprogramowaniu ProCAST jako niezawodnym narzędziu do kluczowych procesów odlewania, obejmujących nie tylko napełnianie i krzepnięcie, ale także prognozowanie porowatości.

Główne zastosowania ProCAST:

 • śledzenie naprężeń szczątkowych i kontrola odkształceń,
 • uwzględnianie różnych wad związanych z wypełnieniem (porywanie powietrza, tlenki, wady powierzchniowe, zimne zamknięcia, nieprawidłowy przebieg, …),
 • przewidywanie ewolucji mikrostruktury i poprawa właściwości mechanicznych,
 • projektowanie procesu w celu osiągnięcia pożądanej struktury ziarna,
 • określenie właściwego okna procesu produkcyjnego i jego optymalizacja,
 • kompleksowe modele porowatości dla rur, skurczu, mikroporowatości i porowatości gazowej obejmujące różne stopy i procesy.

ProCAST umożliwia skrócenie całkowitego czasu opracowywania projektu, redukcję kosztów, uzyskanie lepszych właściwości mechanicznych wyrobu.

Odlewanie kokilowe

Odlewanie ciśnieniowe to proces, który charakteryzuje się wlewaniem ciekłego metalu do stałej formy. Wnęka tworzona jest za pomocą dwóch hartowanych matryc ze stali narzędziowej, które zostały obrobione maszynowo. Większość odlewów ciśnieniowych jest wykonana z metali nieżelaznych, w szczególności ze stopów cynku, miedzi, aluminium i magnezu.

ProCAST wychodzi na przeciw oczekiwaniom klienta, wbudowana zaawansowana baza danych materiałowych obejmująca większość stopów (Al, żeliwo, Cu, Mg, Ni, Zn) i materiałów formierskich (matryce, rdzenie, ceramika, filtry, izolacja i tuleje egzotermiczne) zaspokoi najbardziej specyficzne potrzeby klientów. Posiada intuicyjne środowisko użytkownika z dedykowanymi przepływami pracy zorientowanymi na aplikacje odlewnicze dla odlewania: grawitacyjnego, niskociśnieniowego, wysokociśnieniowego i przechyłowego.

Optymalizacja projektu matrycy i procesu odlewania ciśnieniowego:

 • dostosowanie temperatury matrycy do rzeczywistości:
  • Ustawienie ustabilizowanej temperatury matrycy,
  • poprawa wirtualizacji natryskiwania i rozdmuchiwania,
  • uwzględnienie realistycznego przepływu mediów grzewczych/chłodzących wewnątrz kanałów matrycy.
 • Lokalizacja i zmierzenie porowatości skurczowej, przy uwzględnieniu fazy intensyfikacji oraz wpustów zaciskowych.
 • Wirtualna kontrola wymiarów:
  • Śledzenie naprężeń indukowanych termicznie w trakcie procesu,
  • eksportowanie symulowanej części w celu sprawdzenia wymiarów tak jak w rzeczywistości (np. zintegrowane z GOM).

Odlewy piaskowe

Odlewanie piaskowe to proces odlewania charakteryzujący się wykorzystaniem piasku jako materiału formy. Formy wykonane z piasku są stosunkowo tanie i wystarczająco ogniotrwałe nawet dla odlewni stali. Dzięki ProCAST możliwe jest wyprodukowanie solidnego odlewu przy optymalnych kosztach i czasie realizacji. Wykorzystanie współprojektowania oraz zaawansowanej symulacji w ProCAST staje się kluczowym elementem w doskonaleniu procesu odlewania w piasku, zapewniając najwyższą jakość i efektywność kosztową.

Osiągnij pożądaną jakość już od pierwszej wyprodukowanej części poprzez:

 • symulację sekwencji napełniania,
 • zapobieganie ryzyku erozji formy, umożliwienie śledzenia wtrąceń,
 • wykorzystanie dedykowanych mikromodeli dla żeliwa szarego, CGI, żeliwa sferoidalnego i stopów Ni-resist,
 • przewidywanie wpływu rozszerzalności na porowatość żeliwa,
 • określenie właściwego okna procesu produkcyjnego,
 • śledzenie naprężeń szczątkowych, kontrola tolerancji wymiarowych,
 • ocena krytycznych obszarów w celu uzyskania określonych właściwości mechanicznych,
 • symulację rozszerzalności w zależności od gatunku żeliwa (skład chemiczny), obróbki metalu (inokulacja) i szybkości chłodzenia (ewolucja mikrostruktury).

Odlewy precyzyjne

Odlewanie precyzyjne to proces przemysłowy oparty na odlewaniu metodą traconego wosku. Jego nazwa pochodzi od tego, że w procesie tym wzór zostaje otoczony materiałem ogniotrwałym w celu wykonania formy. ProCAST pozawala na zaspokojenie konkretnych wymagań poprzez:

 • rozbudowaną bazę danych materiałów obejmująca większość stopów (Ni, Co, Ti, TiAl, Al, stal i inne stopy),
 • intuicyjne środowisko użytkownika z przepływami pracy zorientowanymi na aplikacje odlewnicze. Interfejs użytkownika umożliwia również konfigurację procesów próżniowych, pochylania, odlewania rotacyjnego i odśrodkowego,
 • ocenę wielu alternatywnych rozwiązań projektowych na wczesnym etapie,
 • „wskaźnik mostka powłoki” do szybkiego porównywania różnych grubości powłoki, co prowadzi do ryzyka wad w określonych regionach.

Czy produkujesz części silnika, które muszą wytrzymać intensywne ciepło i wydłużone okresy pracy lub precyzyjne części odlewane do zastosowań lotniczych lub pokrewnych? ProCAST wesprze Cię w spełnieniu specyfikacji technicznych, takich jak właściwości mechaniczne i tolerancje wymiarowe, jednocześnie eliminując wady bez uciążliwych metod prób i błędów:

 • wypełnianie defektów: turbulencje, uwięzienie powietrza, tlenki, wtrącenia, zimne zamknięcia, błędne przebiegi, wady powierzchniowe i gazy rdzeniowe,
 • wady krzepnięcia: gorące punkty, wady rurociągów, makroporowatość, mikroporowatość, porowatość gazu,
 • naprężenia: naprężenia szczątkowe, pęknięcia na gorąco, pęknięcia na zimno, odkształcenia,
 • wady metalurgiczne: wady struktury ziaren, w tym zbłąkane ziarna, piegi i segregacja.