Zarządzanie projektem

Projekty prowadzone są przy użyciu profesjonalnych narzędzi do planowania takich jak MsProject, Kanban oraz z wykorzystaniem metod zarządzania projektami takimi jak CPM ( Critical Path Method), CCM ( critical chain method), Agile project management, PRINCE2.

Nasi klienci otrzymują profesjonalną obsługę doświadczonego Project managera nadzorującego cały proces realizacji projektu.