Adams

Symulacje kinematyki i dynamiki układów | multibody simulation

Czym jest Adams ?

Adams to najbardziej znane środowisko do analiz dynamiki pojazdów, maszyn, mechanizmów. Pozwala na określenie wartości przebiegów sił, momentów, przemieszczeń oraz przyspieszeń zachodzących pomiędzy częściami, podzespołami podczas pracy urządzenia. Możliwe jest także uwzględnienie w symulacjach zaawansowanych zależności takich jakm, np. wpływ układu sterowania czy wpływ podatności struktur.

Adams pozwala również na optymalizację modelu na poziomie systemowym tak, by możliwe było uzyskanie najlepszej wydajności, bezpieczeństwa czy komfortu projektowanych pojazdów czy innych maszyn.

Adams – zintegrowane środowisko analiz Multi-Body

Szybkie modelowanie typowych układów

Adams posiada zestawy kreatorów do tworzenia m.in. napędów łańcuchowych, pasowych, łożysk, przekładni, wiele więcej.

Dedykowane środowiska dla różnych branż

Adams jest dostępny w wielu wersjach, ułatwiających badanie zagadnień specyficznych dla danych analiz m.in. :

  • analiza z uwzględnieniem elementów podatnych (Adams Flex, Adams MaxFlex)
  • kontakt opona-jezdni (Adams TireFtire)
  • praca zawieszenia samochodu (Adams Car, Adams Car Suspension)
  • analiza pojazdów gąsienicowych (Adams ATV)
  • analiza mechanizmów (Adams Machinery/Gear/Belt/Cable/Chain/Motor)
  • i wiele więcej…

Wykrocz poza wbudowany solver

Adams pozwala na pisanie własnych funkcji, oraz na sprzężone analizy z zewnętrznym układami sterowania i kontroli.

Adams współpracuję z oprogramowaniem Easy5 oraz daje możliwość poszerzenia jego funkcji własne rozwiązania tworzone przy pomocy oprogramowania Matlab.

Nie tylko dynamika

Każdą analizę multibody wykonaną w Adamsie możemy poszerzyć o analizę strukturalną wykonana przy pomocy wbudowanych rozwiązań lub przy pomocy zewnętrznych solverów.

Program pozwala na ko-symulację z zewnętrznymi programami MES tj. Marc czy Ansys.

Istnieje też możliwość wykorzystania wyników wcześniej wykonanych obliczeń strukturalnych do analiz w Adamsie.