Simufact Welding

Symulacja procesów spawania, zgrzewania i napawania

Sprawdź jak przebiega proces

Simufact pozwala na koordynację czasową kilku źródeł ciepła, szybką analizę wielu wariantów poprzez zmianę parametrów procesu łatwą modyfikację sekwencji spawania, prędkości, źródła ciepła oraz rozmieszczenia przyrządów montażowych kontrolę przetopu na całej długości spoiny

Poznaj rozkład temperatur, wartości naprężeń, zmierz odkształcenia, poznaj rozkład faz w materiale​

Dane na temat proces

 • rozkład naprężeń
 • rozkład temperatur
 • odkształcenia spawalnicze
 • rozkład faz w materiale
 • strefę wpływu ciepła
 • całkowity czas procesu

Poznaj skład mikrostruktury

Dzięki bliskiej współpracy z czołowymi dostawcami materiałów opracowano rozwiązanie dzięku któremu użytkownik może określić zmiany fazowe w materiale. Od teraz rozkład faz w materiale po procesie spawania nie będzie żadną tajemnicą.

Prosty Interfejs

Simufact powstał z myślą o technologach. Program został przygotowany w ten sposób aby wprowadzić nie dane symulacji a dane procesu, który będzie analizowany.

Użytkownik nie musi być inżynierem MES żeby korzystać z Simufact Welding, program jest przygotowany do użycia przez technologa.

Korzyści jakie daje Simufact Welding:

 • zmniejszenie liczby prototypów
 • skrócenie czasu wdrożenia produktu
 • zmniejszenie kosztów produkcji
 • możliwość optymalizacji procesów spawania
 • przewidywanie geometrii finalnego wyrobu