Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.1

Firma EC Engineering korzysta z dofinansowania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1. Paszport do eksportu.

___________________________________________________________________________________________

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Program: 6.1 Paszport do eksportu, Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu
Projekt: „Wsparcie działań eksportowych EC Engineering Sp. z o.o. poprzez przygotowanie planu rozwoju eksportu”

Nazwa Beneficjenta: EC Engineering Sp. z o.o.
Wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych): 12 200,00 PLN
Udział Unii Europejskiej (wartość dofinansowania): 8 000,00 PLN
Procent dofinansowania: 80%
Okres realizacji: 10/08/2009 do 10/11/2009

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

____________________________________________________________________________________________

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Program: 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu
Projekt: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy EC Engineering Sp. z o.o.”

Nazwa Beneficjenta: EC Engineering Sp. z o.o.
Wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych): 114 448,14 PLN
Udział Unii Europejskiej (wartość dofinansowania): 57 224,07 PLN
Procent dofinansowania: 50%
Okres realizacji: 01/07/2010 do 30/06/2012

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I etap projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu

Termin: 10.08.2009 – 10.11.2009 r.

Głównym celem projektu jest zakup usługi doradczej, której efektem będzie opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy EC Engineering. Szczegółowe zaplanowanie działalności eksportowej spółki i przedstawienie jej w postaci spójnego dokumentu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności EC Engineering na rynku europejskim i krajowym i w efekcie zwiększenia eksportu oferowanych usług projektowo – inżynieryjnych.

Bezpośrednim rezultatem stworzenia Planu Rozwoju Eksportu będzie promocja wizerunku EC Engineering na arenie międzynarodowej, jako atrakcyjnego partnera biznesowego, posiadającego szerokie możliwości i doświadczenie w realizacji usług projektowania inżynieryjnego na najwyższym poziomie jakościowym. Realizacja projektu poprzez stworzenie Planu Rozwoju Eksportu pozwoli zintensyfikować wymianę handlową spółki poza obszarem kraju i nieustannie dostosowywać się do zmiennych wymagań partnerów zagranicznych.

Zakupiona usługa doradcza i powstały w efekcie jej realizacji dokument w sposób szczegółowy przedstawi możliwe do wykorzystania spektrum działań promocyjnych, najlepsze dla spółki kierunki ekspansji eksportowej, zdiagnozuje potencjał rynków docelowych, a także wskaże aspekty prawno – proceduralne dotyczące świadczenia przez firmę usług projektowych.

Plan Rozwoju Eksportu pozwoli podjąć skoordynowane działania, których bezpośrednim rezultatem będzie rozpowszechnienie zakresu oferty usługowej EC Engineering, dzięki uruchomieniu narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych, ułatwiających dotarcie z informacją do profilowanej grupy potencjalnych klientów międzynarodowych.

II etap projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Termin: 01.07.2010 – 30.06.2012 r.

Głównym celem projektu jest nawiązanie owocnej współpracy eksportowej z firmami związanymi z branżą kolejową oraz lotniczą
w krajach takich jak: Niemcy, Chiny, Rosja oraz Francja oraz utrzymanie dotychczas istniejących relacji biznesowych z firmami mającymi swoje siedziby na terenie wyżej wymienionych krajów oraz zakup opracowania koncepcji wizerunku firmy na wybranych rynkach.

Pozostałe cele:

  • wzrost wartości Spółki,
  • utrzymanie pozycji wiodącego wykonawcy projektów badawczo – rozwojowych na rynku kolejowym, lotniczym, maszynowym i motoryzacyjnym,
  • zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych,
  • poprawa konkurencyjności.

W celu realizacji planu rozwoju eksportu EC Engineering weźmie udział w zagranicznych imprezach targowo – wystawienniczych
w charakterze wystawcy oraz skorzysta z usługi doradztwa w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Targi

Wśród targów związanych z przemysłem kolejowym wyselekcjonowano następujące wydarzenia:

1. InnoTrans – Międzynarodowe Branżowe Targi Technologii Transportowych – Berlin, Niemcy, 21 – 24 września 2010.

Pierwsza edycja targów InnoTrans odbyła się w 1996 roku. Od tej pory targi te rozwijają się bardzo dynamicznie i stały się wiodącym wydarzeniem w branży transportu szynowego. Na berlińskich targach prezentują się firmy i instytucje związane z wszystkimi dziedzinami transportu szynowego z całego świata.
Targi nakreślają nowe kierunki rozwoju branży i wyprzedzają tendencje panujące na rynku światowym. EC Engineering Sp. z o.o. w 2010 roku będzie uczestniczyła w targach InnoTrans po raz trzeci.

2. Międzynarodowa Wystawa Kolejnictwa Exporail Moskwa, Rosja, marzec 2012.

Międzynarodowa Wystawa Kolejnictwa obejmująca zarówno linie główne i linie kolei miejskiej w Rosji i krajach sąsiadujących. Obejmuje ona wszystkie aspekty rynków, w tym dostawy sprzętu, systemów usług dla infrastruktury i telekomunikacji. Targom tym towarzyszy wystawa tematyczna INTERTUNNEL, poświęcona kolei podziemnej. EXPORAIL i INTERTUNNEL dobrze komponują się z planami rozwoju kolei w Rosji oraz budowy i rozbudowy metra w kilku rosyjskich miastach.

3. China International Rail Transit Exhibition Szanghaj, Chiny, sierpień 2011.

Organizowane w Pekinie najbardziej wpływowe targi kolejnictwa w Azji. Targi odbywają się w halach o powierzchni 15 000 metrów kwadratowych. Główne produkty na targach to:

– Lokomotywy i wagony

– Infrastrukturalne konstrukcje dla kolejnictwa

– Wyposażenie kas biletowych i punktów informacyjnych

– Komunikacja kolejowa/sygnały kolejowe

– Stacje kolejowe

– Planowanie, projektowanie kolei miejskich i pozamiejskich

– Bezpieczeństwo, monitoring, ekologia itd.

4. Czech Raildays, Ostrava, Czechy, czerwiec 2012.

Targi kolejowe Czech Raildays to największe targi kolejowe w Czechach odbywające się co roku w Ostrawie.
Ekspozycja obejmuje lokomotywy, szynobusy, wagony pasażerskie i konferencyjne, wagony towarowe, pojazdy drogowo – torowe, pojazdy zabytkowe oraz wiele komponentów przeznaczonych do taboru kolejowego.

Targi związane z przemysłem lotniczym:

Paris Air Show Le Bourget Paryż, Francja, czerwiec 2011.

Targi sprzętu lotniczego odbywające się w Paryżu. Głównym celem targów jest zaprezentowanie sprzętu lotniczego i służącego lotnictwu: konstrukcje samolotów, sprzęt kosmiczny, satelity, telekomunikacja, silniki do samolotów, ekwipunek do pilotażu oraz sprzęt nawigacyjny, wyposażenie wnętrz samolotów, podwykonawstwo dla firm produkujących sprzęt lotniczy, zaopatrzenie lotnisk i usługi.

Firma zamierza również zakupić usługi doradcze związane z opracowaniem koncepcji wizerunku firmy przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. Będzie to miało na celu jak najlepsze zaprezentowanie oferty firmy w zakresie oferowanych usług oraz opracowanie strategii wprowadzenia oferty Spółki na wyselekcjonowanych rynkach.