Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 “Wsparcie projektów docelowych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 283 062,84zł

Przyznane dofinansowanie: 880 862,08 zł

Okres realizacji: 1/06/2014 – 31/12/2015