Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnych systemów odbierania prądu do pojazdów z napędem elektrycznym.

Projekt realizowany jest w konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w ramach przedsięwzięcia “InnoTech”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie następujących prototypów innowacyjnych produktów skierowanych do pojazdów transportu zbiorowego:

  1. systemu odbierania prądu (pantografu) dla pojazdu tramwajowego z zaawansowanym systemem ADD,
  2. ultranowoczesnego systemu odbierania prądu dla pojazdu autobusowego,
  3. systemu odbierania prądu (pantografu jednopołówkowego) dla pojazdu kolejowego z inteligentnym systemem kompensacji w czasie rzeczywistym wartości siły nacisku statycznego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 051 588,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 2 481 940,00 zł

Okres realizacji: 1/04/2014 – 30/09/2016

Autobus miejski o obniżonym poziomie drgań i hałasu

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z: Solaris Bus & Coach S.A., EC Engineering sp. z o.o. oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w ramach przedsięwzięcia “InnoTech”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego w skali międzynarodowej autobusu miejskiego o podwyższonym standardzie. Rozwiązania technologiczne zastosowane w pojeździe oparte będą o badania, w wyniku których zwiększony zostanie komfort podróżowania, poprzez zmniejszenie drgań i hałasu wewnątrz pojazdu i w jego otoczeniu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 968 890,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 3 611 231,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2012 – 31.03.2015