Obliczenia wytrzymałościowe

Zespół obliczeniowy zajmuje się wykonywaniem analiz statycznych i dynamicznych metodą elementów skończonych MES.

W zakresie prac jest przygotowanie modeli komponentów i złożeń dla analiz MES (MSC.PATRAN, ANSYS, HyperWorks/HyperMesh) – obliczenia liniowe i nieliniowe MSC.NASTRAN, ANSYS, MSC.MARC – optymalizacja masy, analizy modalne, symulacje kinematyki – MSC.ADAMS, SAM, analizy drgań, symulacje typu crash-test, określanie trwałości zmęczeniowej, opracowanie raportów z wynikami analiz.