Projektowanie kompletnych pojazdów

Wykonujemy kompleksowe projekty pojazdów szynowych obejmujące zakres:

 • projekt mechaniczny,
 • analizy numeryczne, w tym wytrzymałościowe,
 • projekt elektryczny,
 • projekt oprzyrządowania spawalniczego i montażowego

z wykorzystaniem modelowania 3D za pomocą narzędzi typu Catia, Creo, NX czy SolidWorks. Podczas projektowania odpowiadamy za: opracowanie koncepcji, stylistykę (industrial design), wszelkie wymagane analizy i symulacje, opracowanie modelu 3D i dokumentacji konstrukcyjnej, jak również zarządzamy projektem, przeprowadzamy nadzór autorski i walidację dokumentacji.

Dla Klientów z Polski, Europy oraz świata, spełniając wymagane przez Klienta normy (np. TSI, EN, UIC lub GOST) konstruujemy pojazdy takie jak:

 • lokomotywy elektryczne, spalinowe i hybrydowe,
 • elektryczne, spalinowe i hybrydowe zespoły trakcyjne,
 • tramwaje,
 • metra,
 • różnego typu wagony pasażerskie,
 • różnego typu wagony towarowe,
 • pojazdy specjalne (np. drezyny),
 • pojazdy typu monorail.

Przykłady pojazdów zaprojektowanych przez EC Engineering

1. Lokomotywy elektryczne, spalinowe i hybrydowe

2. Elektryczne, spalinowe i hybrydowe zespoły trakcyjne

3. Metro

4. Tramwaj

5. Wagony

6. Design concept

Wykonujemy również projekty pojedynczych, wybranych przez Klienta obszarów (zakresów tematycznych) pojazdu takich jak:

 • stylistyka (koncepcja stylistyczna, wizualizacje, design book, malatura, konsulting, itd. ),
 • dokumentacja przetargowa (przygotowanie koncepcji pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, obliczeniami, rysunkami, itd),
 • konstrukcja kompletnych nadwozi (pudło, ostoja, ściana czołowa),
 • konstrukcja kompletnych wózków (układów biegowych),
 • integracja komponentów w pojeździe (w tym wymagane analizy, modele, obliczenia, dokumentacja, itd.),
 • wnętrze (dobór elementów i materiałów, zabudowa wyłożeń i izolacji wnętrza, wybór i zabudowa wyposażenia, analizy ergonomii, itd.),
 • projektowanie układów HVAC,
 • projektowanie instalacji: sanitarnej, pneumatycznej, elektrycznej, paliwowej ,itd.,
 • projektowanie kabin i pulpitów (analizy widoczności, ergonomii, wyłożenia i izolacja, wyposażenie, itd.),
 • zabudowa i konstruowanie spalinowych układów napędowych,
 • projektowanie pomieszczeń specjalnych (kuchnie, toalety, przedziały socjalne , itd.),
 • projektowanie wybranych komponentów (półki, stoliki, siedzenia, zbiorniki, podnóżki, windy, wycieraczki, pantografy, itd.).