Modernizacje pojazdów szynowych

Wspieramy proces modernizacji pojazdów poprzez:

  • analizę i dostosowanie pojazdów do aktualnie obowiązujących przepisów i norm (np. TSI, normy palnościowe),
  • przeprojektowanie konstrukcji pojazdu,
  • zmianę wyposażenia,
  • zmianę systemu napędowego,
  • przygotowanie modelu 3D pojazdu na podstawie istniejącej dokumentacji 2D.

Zmiany wykonywane są w oparciu obliczenia MES gwarantujące poprawność wykonanych prac.

Przykładowe realizacje: