WINDA ECL900

Winda typu ECL900 służy do transportu osób z ograniczoną zdolnością poruszania się pomiędzy pojazdem szynowym a peronem. Transportowane osoby mogę poruszać się zarówno o własnych siłach jak i na wózkach inwalidzkich.

Winda zabudowywana jest w pojeździe szynowym, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych. W stanie złożonym urządzenie mieści się w obudowie w sposób nie naruszający światła tychże drzwi.

Winda posiada certyfikację na zgodnośc z normą TSI.

Dostosujemy obudowę do wymagań danego pojazdu.