Simufact Welding


Symulacja procesów spawania, zgrzewania i napawania

Sprawdź jak przebiega proces

Simufact pozwala na koordynację czasową kilku źródeł ciepła, szybką analizę wielu wariantów poprzez zmianę parametrów procesu łatwą modyfikację sekwencji spawania, prędkości, źródła ciepła oraz rozmieszczenia przyrządów montażowych kontrolę przetopu na całej długości spoiny

Poznaj rozkład temperatur, wartości naprężeń, zmierz odkształcenia, poznaj rozkład faz w materiale​

Dane na temat procesu


 • rozkład naprężeń
 • rozkład temperatur
 • odkształcenia spawalnicze
 • rozkład faz w materiale
 • strefę wpływu ciepła
 • całkowity czas procesu
photo

Poznaj skład mikrostruktury


Dzięki bliskiej współpracy z czołowymi dostawcami materiałów opracowano rozwiązanie dzięku któremu użytkownik może określić zmiany fazowe w materiale. Od teraz rozkład faz w materiale po procesie spawania nie będzie żadną tajemnicą.


photo

Prosty Interfejs


Simufact powstał z myślą o technologach. Program został przygotowany w ten sposób aby wprowadzić nie dane symulacji a dane procesu ktory będzie analizowany. 

Użytkownik nie musi być inżynierem MES  żeby korzystać  z Simufact Welding, program jest przygotowany do użycia przez technologa.

photo

Korzyści jakie daje Simufact Welding:


 • zmniejszenie liczby prototypów
 • skrócenie czasu wdrożenia produktu
 • zmniejszenie kosztów produkcji
 • możliwość optymalizacji procesów spawania
 • przewidywanie geometrii finalnego wyrobu


Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji
Karol Wesołowski

Karol Wesołowski

Software Business Development Manager

+48 694 781 281
kwesolowski@ec-e.pl