Jak łagodnie przejść z Patran do MSC Apex

O oprogramowaniu

MSC Apex to produkt firmy Hexagon będący pre- i postprocesorem CAE nowej generacji. Naturalny następca systemu Patran współpracujący z modułami obliczeniowymi MSC Nastran i Marc. Więcej o oprogramowaniu:

Apex to narzędzie przeznaczone dla specjalistów MES, ale również dla inżynierów CAD, którzy potrzebują szybko otrzymać wyniki przy użyciu narzędzi dotąd używanych tylko przez specjalistów. Technologia Direct Modeling And Meshing pozwala na modyfikowanie geometrii, gdy siatka obliczeniowa jest już nałożona, dzięki czemu na bieżąco możemy udoskonalać naszą siatkę i model w tym samym czasie na żywo obserwując zmiany.

Patran zawiera zaawansowany zestaw narzędzi do tworzenia geometrii oraz możliwości bezpośredniego dostępu do CAD do generowania geometrii modelu elementu skończonego. Patran ma również zaawansowaną funkcję rozpoznawania elementów, która pozwala użytkownikom usuwać lub edytować otwory, zaokrąglenia i fazowania. W przypadku geometrii brył 3D, istniejące siatki i obciążenia zostaną automatycznie ponownie zastosowane do modelu po zmianie geometrii.

O warsztatach

Warsztaty szkoleniowe poprowadzi dr hab. inż. Grzegorz Kokot, wykładowca akademicki, użytkownik oprogramowania MSC z wieloletnim stażem w aplikacjach przemysłowych i badawczo-rozwojowych. Na co dzień wykorzystuje systemy MSC Apex, Patran, MSC Nastran oraz Marc w zastosowaniach przemysłowych.

Warsztaty zaprezentują system MSC Apex jako nowoczesne, spójne narzędzie do obliczeń numerycznych CAE, wykorzystujące najnowsze technologie tworzenia modeli numerycznych do obliczeń MES oraz postprocesingu wyników obliczeń. MSC Apex jest rozwijany jako następca systemu Patran i dzięki zaimplementowanym nowoczesnym metodom modelowania skutecznie go zastępuje.

W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną możliwości nowego środowiska obliczeniowego, pre- i postprocesingu, w kontekście łagodnego przejścia z systemu Patran do MSC Apex. W ramach kursu przedstawiona zostanie nowa funkcjonalność MSC Apex z punktu widzenia użytkownika Patran, MSC Nastran oraz Marc. Omówione zostaną możliwości współpracy systemów, importu/eksportu modeli, obliczeń z wykorzystania modułów zewnętrznych (MSC Nastran, Marc) i analizy wyników. Możliwości oprogramowania zostaną przekazane na bazie ćwiczeń praktycznych.

Czas trwania: 1 dzień (13.04.2023)

Miejsce: Warsztaty będą miały miejsce w siedzibie EC Engineering sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 28 (30-150 Kraków)

Koszt: 1000 zł (brutto)

Uczelnie wyższe mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. Zm.).

Cel warsztatów:

 • zapoznanie uczestników z oprogramowaniem MSC Apex,
 • prezentacja narzędzi służących do edycji modeli CAD (Geometry Edit Tools),
 • zapoznanie uczestników z nowymi możliwościami modelowania CAD i CAE: defeaturing, midsurfacing, geometry clean up, submodelling, model import/export,
 • przedstawienie narzędzi tworzenia siatek elementów skończonych ze szczególnym uwzględnieniem modeli powierzchniowych i modeli typu HEX (HEX Meshing),
 • zapoznanie uczestników z możliwościami dwukierunkowej współpracy MSC Apex <-> MSC Nastran, MSC Apex <-> Patran,
 • co otrzymujemy nowego i wydajniejszego w porównaniu do systemu Patran.

Poruszane zagadnienia

 1. Eksport modeli numerycznych do innych systemów CAE.
 2. Modelowanie interakcji, połączeń, więzów kinematycznych.
 3. Modelowanie połączeń śrubowych.
 4. Analizy w zamkniętym środowisku MSC Apex ( z wykorzystaniem wbudowanego modułu obliczeniowego) oraz analizy z modułem zewnętrznym MSC Nastran.
 5. Nowości w prezentacji wyników (moduł postprocessingu).

Zapisy na warsztaty

Termin zapisów: do 07.04.2023 r.

Opłata za udział w warsztacie

Regulamin i zgody

Zapoznaj się z Regulaminem udziału w warsztacie.

Zgoda - Regulamin *
Zgoda - RODO *