Patran

Zaawansowane modelowanie – przygotowanie symulacji, przeglądanie wyników MES

Zaawansowane tworzenie modeli MES

Patran zawiera zaawansowany zestaw narzędzi do tworzenia geometrii oraz możliwości bezpośredniego dostępu do CAD do generowania geometrii modelu elementu skończonego.

Patran ma również zaawansowaną funkcję rozpoznawania elementów, która pozwala użytkownikom usuwać lub edytować otwory, zaokrąglenia i fazowania. W przypadku geometrii brył 3D, istniejące siatki i obciążenia zostaną automatycznie ponownie zastosowane do modelu po zmianie geometrii.

Post-processing i raportowanie

Patran wyświetla wyniki analiz strukturalnych, termicznych, zmęczeniowych, płynnych, magnetycznych lub w odniesieniu do innych zastosowań, w których uzyskane wartości są powiązane z ich odpowiednimi elementami skończonymi lub węzłami.

Patran pozwala także eksportować obrazy i filmy w wielu standardowych formatach, aby uwzględnić je w dokumentach i raportach.

Patran Command Language

Język poleceń Patran (PCL) to język programowania w sercu Patran. PCL to język wysokiego poziomu o strukturze blokowej, który zapewnia wiele funkcji występujących w tradycyjnych językach programowania. Można go używać do pisania poleceń lub menu specyficznych dla aplikacji, wykonywania modelowania wariacyjnego oraz do pełniejszej integracji z komercyjnymi lub zewnętrznymi programami.