Adams Real Time OS


Analizy dynamiki pojazdów zasilane symulatorem jazdy

Teraz, dzięki Adams Real Time, analitycy mogą ponownie wykorzystywać ten sam model podstawowy do wysokiej jakości symulacji off-line, poprzez SIL (Software-in-the-loop) do HIL (Hardware-in-the-loop) i ADAS (Advanced Driver Assistance) Systemy).

To podejście typu jedno narzędzie/jeden model może potencjalnie usunąć tygodnie z typowego programu rozwoju pojazdu i zaoszczędzić setki tysięcy złotych, eliminując podatne na błędy tłumaczenia modeli między różnymi narzędziami.

Adams Real Time Integrator


Integrator czasu rzeczywistego w ustawieniu Solvera Adamsa, który pozwoli użytkownikowi sprostać operacjom zadawanym w czasie rzeczywistym oraz  wymaganiom systemowym. Ten integrator zapewnia, że zarówno szybkość symulacji Adamsa, jak i interwał komunikacji sprżetowej spełniają wymagania platformy / sprzętu w czasie rzeczywistym (np. Symulator jazdy lub kontroler abs). 

Z skrócie, żadnych przerw czy opóźnień w komunikacji sprzętowej i programowej.


photo

Real Time Analysis on SIMulation Workbench Platform


Inżynierowie potrzebują symulacji w czasie rzeczywistym, aby połączyć się ze sterownikiem sprzętowym lub symulatorem jazdy. Użytkownicy Adams Real Time mogą pozostać wewnątrz środowiska Adams, zarówno w przypadku symulacji "wysokiej wierności" (złożony model o wysokiej dokładności), jak i analizy w czasie rzeczywistym z użyciem sprzętu w pętli. W tej wersji Adams Solver obsługuje środowisko modelowania w czasie rzeczywistym Conculation firmy Simulation Workbench® (SimWB) w systemie operacyjnym RedHawk ™ Linux®.


Adams Real Time - Hardware-in-the-Loop - jak to działaphoto
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji
Karol Wesołowski

Karol Wesołowski

Software Business Development Manager

+48 694 781 281
kwesolowski@ec-e.pl