Rodzaje Analiz / Nastran SOL

101Statics w/Linear SSHT, Alt.Reduction, Inertia Relief, Design Sensitivity/Statics
103Normal Modes w/Design Sensitivity/Modes
105Buckling w/Statics, Alt. Reduction, Inertia Relief, Design Sensitivity/Statics
106Nonlinear or Linear Statics
107Direct Complex Eigenvalues
108Direct Frequency Response
109Direct Transient Response
110Modal Complex Eigenvalues
111Modal Frequency Response
112Modal Transient Response
114Cyclic Statics w/Alt. Reduction
115Cyclic Normal Modes
116Cyclic Buckling
128Nonlinear Harmonic Response
129Nonlinear or Linear Transient Response
144Static Aeroelastic Response
145Aerodynamic Flutter
146Aeroelastic Response
153Static Structural and/or SSHT (Steady State Heat) w/Linear or Nonlinear Analysis
159Transient Structural and/or Transient Heat Transfer w/Linear or Nonlinear Analysis
190Database Transfer
200Design Optimization
400Nonlinear static and transient analysis
600Execution of Marc from within MSC Nastran
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji
Karol Wesołowski

Karol Wesołowski

Kierownik Działu Sprzedaży Oprogramowania

+48 694 781 281
kwesolowski@ec-e.pl